• O mne

  MUDr. Jana Žalkovičová

  • základný odbor : anesteziológia a resuscitácia (atestácia v r. 1998)
  • tradičnou čínskou medicínou sa zaoberám od roku 2002
  • certifikát k vykonávaniu akupunktúry som získala v r. 2005 na ILF v Prahe(Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov)
  • nasledovalo 2 ročné štúdium akupunktúry v česko-slovenskej sinobiologickej škole (r. 2005 -2007)
  • absolvovanie mnohých odborných seminárov a kurzov v oblasti akupunktúrnej diagnostiky a liečby u MUDr. Barešovej , MUDr.Dolejšovej , MUDr.Petrovicsa a prof. MUDr. Rosinského
  • absolvovanie cyklov seminárov prof. MUDr. Vinogradoffa na témy : Yi Jing (kánonická Kniha premien = biblia Ďalekého východu a celej Juhovýchodnej Á zie), čínska astrológia ,prínos Yi Jingu k akupunktúrnej praxi, taoismus, základy autohypnózy a cvičenia Qi kongu
  • pokračovanie Školou tradičnej čínskej medicíny v TCM Inštitúte v Prahe ( 2007 -2011),po úspešnom vykonaní záverečných skúšok ukončenie školy TČM v júni 2011 (www.tcminstitut.cz)
  • ďalšie pokračovanie v postgraduálnom štúdiu ( TCM Inštitút Praha) na rôzne témy, napr. akupunktúra v liečbe detí v podaní Dr. Juliana Scotta(veľmi skúsený svetovo uznávaný odborník v akupunktúrnej liečbe detí),skalpová akupunktúra, psoriáza podľa TČM, akupunktúra 12 kĺbov, pulzná diagnostika s MUDr. Luckým, čínska masáž detí s Dr.Zhang…………témy v TČM sú nevyčerpateľné v jednom ľudskom živote …….
  • absolvovanie čínskej ušnej akupunktúry v škole TČM (Hradec Králové)u MUDr. Michala Strnada
  • absolvovanie niekoľkých pravidelných seminárov pulznej diagnostiky s MUDr. Jirkom Mařádkom
  • prax v Číne vo Wangjing Hospital of China Academy v Pekingu